Jädraås ligger i Järnriket Gästrikland - en del av landet där gruvor och järnbruk en gång i tiden gav liv och välgång i bygden.

I Jädraås finns en välbevarad industrimiljö. Här bearbetades både järn och malm till färdigt plattjärn. En hytta med två masugnar var i bruk mellan 1858 och 1930 och en Lancashiresmedja var i drift mellan 1905 och 1942.

Jädraås Hytta - Destination Jädraås

Jädraås Hytta

Under 1800-talets senare del byggdes en järnväg för att frakta malm från gruvorna till järnbruk, och sedan det färdiga järnet vidare till hamnar vid kusten där järnet sedan skickades vidare ut i världen. Åren 1914 till 1930 var Jädraås Bruks "storhetstid".

jtj museijarnvag i jadraas destination jadraas

JTJ museijärnväg i Jädraås

Jädraås Herrgård ligger mitt i byn beläget vid Jädraån. Huvudbyggnaden är från mitten av 1850-talet och har bebotts av både brukspatroner och trafikchefer såväl som privatpersoner och restauratörer.

Jädraås Herrgård, framsida - Destionation Jädraås

Jädraås Herrgård, framsidan

 

Historia